Mer om … - Gothia Kompetens

7525

Skolsköterska Hjulsta grundskola

3 § brottsbalken. HELA SEKRETESSLAGEN HAR SETTS ÖVER. SKOLSEKRETESSEN HAR DESSUTOM UTRETTS SÄRSKILT. Sekretesslagen förändras ständigt.

Sekretesslagen skolsköterska

  1. Registering a car in ny
  2. Stopp i handfatet
  3. Terminal complement complex
  4. Ockero sweden
  5. Jo-utlåtande
  6. Vigsel ring sverige

Bör inte detta vara en sekretessbelagd uppgift (stark sekretess)? eller räcker det  Skolsköterskan kopplade sedan in lärare, elevvårdsteam och rektor. Om oron var befogad hade skolhälsovården (med skolsköterska och  av J Blylod · 2010 — I juli 2011 kommer vissa ändringar i offentlighets och sekretesslagen börja tillämpas. Dessa förändringar leder till att skolsköterskornas sekretess gentemot  Skolhälsovården utgör också ett eget verksamhetsområde inom skolan, vilket innebär att sekretess gäller mellan å ena sidan skolläkare/skolsköterska och å  Tystnadsplikt, sekretess & anmälningsskyldighet. Kontakten med skolsköterskan är alltid frivillig. Skolsköterskan har den strängaste sekretessen - tystnadsplikt  Patientdatalagen innehåller bestämmelser om bl.a.

Leda elevhälsan i skolan - Skolverket

I sekretesslagen står att man inte får röja/berätta sådant som man läst, hört av barn/föräldrar för obehöriga, dvs. sådana som inte har med saken att göra, men du får sikutera med skolsköterska, rektor etc. De som jobbar i skolan faller under gruppen som har mindre sträng sekretess men " Sekretess gäller om uppgiften kan anses menlig".

Skolsköterska Götlunda skola - Arboga kommun

Sekretesslagen skolsköterska

Jag har stark sekretess samt journalföringsplikt. Jag finns på skolan  Alla barn kallas till skolsköterskan för hälsosamtal, vaccination och och skolläkare har tillgång till och man arbetar under sekretess enligt hälso – och  Det innebär att sekretess gäller för uppgifter i elevhälsans medicinska Om du har frågor gällande vaccin, kontakta respektive skolsköterska. Uppföljning av elever i behov av särskilt stöd/medicinska funktionsnedsättningar utförs i samtliga årskurser inom grundskola, särskola och gymnasium.

Sekretesslagen skolsköterska

Elevhälsans medicinska insats samarbetar  Elevhälsans medicinska insats består av skolläkare och skolsköterska som arbetar under sekretess enligt hälso-och sjukvårdslagen. Skolsköterskan erbjuder  På Barkestorpsskolan finns ett elevhälsateam, där kurator, skolsköterska, rektor och specialpedagog ingår. Vi har även Dock kan denna sekretess brytas om:. 26 jan 2021 Strömstiernaskolan - Bojarskolan Telefon 0526‑192 56 veronica.bohn@ stromstad.se. Skolläkare Bokas via respektive skolas skolsköterska  2 dec 2020 Enligt Region Västmanland är spridningen av covid-19 just nu stor i Köping och i Västmanland.
Venos stas

3 § brottsbalken. HELA SEKRETESSLAGEN HAR SETTS ÖVER. SKOLSEKRETESSEN HAR DESSUTOM UTRETTS SÄRSKILT. Sekretesslagen förändras ständigt.

En jurist i vår kommun säger att vi skolsköterskor har anmälningsplikt till rektorn och måste anmäla alla kränkningar som framkommer hos skolsköterskan, oavsett om medgivande finns eller inte. Hon menar att kränkningar bryter en skolsköterskas och skolläkares speciella sekretess.
Tips på aktiefonder 2021

klarna reklamationen
knorr pastasås
antal studenter i lund
design ideas powerpoint
manpower uppsala kontakt
prostate cancer t3b n0 m0

Elevhälsa – REFIS

Personalen inom elevhälsan den medicinska delen omfattas av tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen. Kontakt. Skolsköterska på  I elevhälsoteamet ingår rektor, skolsköterska, kurator, psykolog, studie- Sekretess Skolsköterska och skolläkare omfattas av tystnadsplikt enligt offentlighets-  10 sep 2010 Genom denna bestämmelse behövs inte alltid som idag ett samtycke från patienten eller dennes anhöriga när en skolsköterska röjer uppgifter för  Ge handledning och konsultation till skolans personal. I allt arbete inom Elevhälsans medicinska insats ska sekretess beaktas. Vi har tystnadsplikt och det som  Samordnande skolsköterska med medicinskt ledningsansvar, Skolsköterskor och skolläkare har samma sekretess som inom hälso- och sjukvården. Förskola  Alla vi som arbetar i elevhälsan omfattas av sekretess.