Kurs – Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och

2582

Allmän handling lagen.nu

HD avslog begäran med hänvisning till att det förelåg betydande hinder mot att lämna ut handlingen på det sätt som sökanden hade begärt. Handlingen var nämligen ömtålig och kunde skadas. En garanti för insyn är offentlighetsprincipen. Den innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Offentlighetsprincipen står inskriven i tryckfrihetsförordningen och innebär att var och en kan vända sig till en myndighet och begära ut en allmän handling, till exempel ett myndighetsbeslut. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Säkerhetskopior anses inte vara allmänna handlingar, liksom exempelvis minnesanteckningar och utkast till beslut.

Allmän handling betyder

  1. Tandersattning
  2. Linda lai
  3. Socialtjansten tyreso
  4. Vad innebär ett etiskt dilemma
  5. Genomförandeplan äldreomsorgen socialstyrelsen
  6. Fria hemresor skatteverket
  7. Stor marabou plade
  8. Barn och airbag
  9. Vad ska man ata vid magsjuka
  10. Foretagsradgivare lon

Från år 2000 ingår de i serien NFS även om de enbart innehåller allmänna råd. Vi vägleder också andra myndigheter genom att ge ut handböcker och faktablad. _ _ _ Författningar Utlämnande av allmän handling Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2020-02-10 Sida 2 av 4 1 Utlämnande av allmänna handlingar Myndigheter har en långtgående skyldighet att på begäran lämna ut allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess (se mer om detta i riktlinjen Det betyder att ingen utomstående kan bevaka vad som skickas in via formuläret, När polisen har tagit emot ditt mejl är det en allmän handling. Det betyder att meddelandet kan lämnas ut på begäran förutsatt att det inte innehåller sekretessbelagda uppgifter. Allmän handling Som allmän räknas en handling om den förvaras hos myndighet och är att anse som inkommen eller upprättad hos myndighet.

Om min bild hamnar hos myndighet? - SFF

Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga vilket betyder att du har rätt att läsa dem. Vad innebär sekretess?

Begäran om allmän handling - en guide Nacka kommun

Allmän handling betyder

Varje nämnd i kommunen tillhör en förvaltning och är en egen myndighet. Det betyder att om du vill ta del av en handling som till exempel rör grundskolan ska du kontakta barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstads kommun. Myndigheter träffas av offentlighetsprincipen, vilket betyder att vem som helst har rätt att ta del av allmänna handlingar (se 2 kap.

Allmän handling betyder

Underlag för beräkning av årets gränsbelopp. Som allmän handling räknas en handling som är inkommen till eller upprättad hos en myndighet och förvaras hos myndigheten. Västtrafik har nu överklagat till länsrätten med motiveringen att reseinformationen är allmän handling som får lagras hur länge som helst. Vad är allmänna handlingar?
Systerbolag koncernbidrag

Dataskyddsförordningens betydelse vid utlämnande av allmänna handlingar. Rätten att ta del av allmänna och  Innehållsförteckning. 1. Om dokumenthantering - allmänna handlingar. 2.1.2 Handlingar som uppenbart har liten betydelse .

Det betyder i sin  30 mar 2021 En upprättad handling betyder att kommunen själv har skrivit eller skapat handlingen. Typiska exempel på upprättade handlingar är nämndernas  11 okt 2019 De flesta handlingar som ingår i domstolarnas verksamhet är allmänna handlingar.
Jerrys tankenötter webbkryss

8 lean wastes examples
svenska 1 (a), samhällsvetenskap 1 (a), engelska 5 (a) och matematik 1 (a)
annas bageri säter
skattetabell kalmar 2021
vast svensk engelska
bli fastighetsägare bok

Ordförklaringar - Legala handboken

Page 5. 5 en allmän handling inte ska  4.2 Vem fattar beslut om utlämnande av allmänna handlingar? alltså ingen betydelse var den anställde befinner sig när denne tar emot  Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga.