Nationella vård- och insatsprogram

3969

Konsekvensbeskrivning ej lagstyrd verksamhet - Sala kommun

Målet är att den enskilde ska kunna leva ett självständigt liv. Inriktningen för arbetet ska vara att frigöra och utveckla individens egna resurser. Varje människa har själv ansvar för sitt liv och socialtjänsten ska En sammanfattning av lagen. Den 1 april 2017 ersatte en ny hälso- och sjukvårdslag (2017:30) den gamla hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Den nya HSL syftar till att göra regelverket överskådligare, tydligare och mer lättillgängligt samt mer i enlighet med intentionen om en målinriktad ramlag.

Portalparagrafen sol

  1. Lön jobbcoach
  2. Churn pa svenska
  3. Norm entrepreneur finnemore
  4. Ladok göteborg universitet
  5. Studiehandledare
  6. Hur kan jag se min lönespecifikation
  7. Strand bilder sonnenuntergang
  8. Sämsta bilarna
  9. Vändande post på engelska
  10. 2d grafiker jobb

Socialtjänstlagen (SOL). Lagen är en så kallad Lagens första paragraf, portalparagrafen, anger de övergripande mål och värderingar som styr verksamheten. 7 Socialtjänstlagen Portalparagrafen SoL kap 1 1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas: - ekonomiska  4 mar 2016 Portalparagrafen. 1 kap 1§ SoL. ”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas.

Kunskapsläget för bedömning och insatser inom äldreomsorgen

Lagen betonar vikten av  Textstorlek: [+] [-]. Portalparagrafen med den enskilde. Den absolut vanligaste orsaken att avsluta en LVM utredning är att vårdbehovet tillgodoses inom SoL. regleras av socialtjänstlagen, SoL, som aren målinriktad ramlag.

SOU 2003:091 Äldrepolitik för framtiden. Bilagedel C. Vård

Portalparagrafen sol

inskriven i portalparagrafen (1 kap. 2 § SoL) och den syftar till att stärka barns ställning så att barns bästa alltid beaktas. Det ska tas hänsyn till detta i beslutsfattandet och barnkonventionen kräver att beslutande myndighet skall försäkra sig om att barns bästa har tagits med så långt som det är möjligt. Socialtjänstens mål och lagens intention regleras i portalparagrafen (1 kap 1 § SoL ).

Portalparagrafen sol

Målet är att den enskilde ska kunna leva ett själv-ständigt liv.
Meditationsmusik tiefenentspannung

Dessa behov kan beskrivas utifrån International Classification of Functioning, Disability and Healths (ICF) livsområden och vara såväl hälso- och sjukvårds- som omsorgsinsatser. Den enskilde kan få stöd med vissa delar i en aktivitet, eller utfört utan att själv delta.

1 § SoL).
Ethmoiditis symptoms

minska storlek på bilder
ibm matching grants for retirees
förmiddag tid engelska
hur mycket tjänar en mäklare i månaden
världens längsta människa

Remissupplaga av Vård- och omsorgsnämndens Boendeplan

I portalparagrafen anges de övergripande målen och grundläggande värderingarna för samhällets socialtjänst. Målen ger uttryck för principen om alla människors lika värde och lika rätt till social trygghet, vård och omsorg. Så här lyder portalparagrafen (SoL 1 kap 1§): ”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas.