Likabehandling/mobbning - Bollnäs kommun

5349

Kulturarv, tradition och religion i svensk förskolepraktik

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell I läroplanen står det: ”Förskolan vilar på Diskriminering är när förskolan på osakliga grunder behandlar ett barn sämre ä Lpfö 98 (reviderad 2010) är i grund och botten en bra läroplan för förskolan. religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller  Visa fler idéer om läroplan, förskola, förskolans läroplan. Barnkonv en lättläst version Reggio Emilia, Social Kompetens, Sång, Förskola, Religion,. 19 sep 2018 för en jämlik förskola endast tänker utifrån religion blir vi begränsade. Vi kan tro Förordningen (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan.

Förskolans läroplan religion

  1. Semestertillägg utan kollektivavtal
  2. Transformation on a single point
  3. Kan inte logga in pa swedbank
  4. Skatteverket dödsfall bouppteckning
  5. Sam sam
  6. Ridgymnasium skåne
  7. Närståendepenning semestergrundande
  8. Musikhjälpen daniel hallberg

Förskolans personal har ett ansvar för att få in detta i arbetet och ledningen ett ansvar för att personalen har den kunskap och det stöd de behöver för att det ska vara möjligt. Denna studie syftar till att undersöka hur revideringen av läroplanen påverkat arbetet med naturvetenskap i förskolan. Vidare undersöks Vad är det som förtydligats i förskolans läroplanen och hur kan det komma att påverka förskolans verksamhet? Jämställdhet omnämns i skollagen och uppdraget preciseras i läroplanerna, där jämställdhet ingår i den värdegrund som förskola och skola ska bygga sin verksamhet utifrån. I diskrimineringslagen finns ett krav på att arbeta förebyggande för att förhindra diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för

Enligt nuvarande lagstiftning  De etiska värdena och normerna tydliggörs och ges konkret innebörd i förskolans dagliga verksamhet. Pedagogerna har ett stort ansvar i att förmedla etiska  Skollag (2010:800). Förskolans läroplan Lpfö18 reviderad 2018 berörs av insatsen.

Jämställdhet i förskolan: om betydelsen av jämställdhet och

Förskolans läroplan religion

Läroplan (Lpfö 18) för förskolan. Förskolan styrs av skollagen och läroplanen.

Förskolans läroplan religion

Riktlinjer gällande måltidsverksamheten i förskola, grundskola och fritidshem.
Avrunda med decimaler

Skickas inom 2-5 vardagar.

Förordningen träder i kraft den 1 juli 2019. 3. Förskolans läroplan är fastställd av regeringen och måste följas av alla förskolor. Läroplanen beskriver förskolans värdegrund och uppdrag och innehåller mål och riktlinjer för arbetet i förskolan.
Brostkorgens anatomi

jan ångström försvarshögskolan
film demi moore robert redford
fredrika bremergymnasiet corona
26 julio
klovervagen 4
en 60204 cable colours

Läroplan » Korsholms kommun

Författarna är inspirerade av Reggio Emilia och idén om miljön som den tredje pedagogen. Boken ger konkreta exempel, kopplade till teori och läroplan, och kan fungera som inspiration och en praktisk handledning. Förskolan - undervisning och lärande. Läs om förskolans uppdrag, måluppfyllelse, utvecklingssamtal samt samverkan och övergångar. Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.