6492

Deltagarna kommer att under 8 heldagar få handledning på eget arbete i mindre grupp. Handledningen kan vara med stöd av video eller direkthandledning. Arbetar privat samt handleder och undervisar på psykoterapeututbildningen vid Ersta Sköndal Högskola och på Psykologiska Institutionen vid Göteborgs universitet. Har, förutom handledning och undervisning, mångårig erfarenhet av både längre individualterapi och fokuserad psykodynamisk korttidsterapi. Arbetar också med symboldrama.

Handledning utbildning ersta

  1. Advokat i sverige
  2. Öb sverker göranson
  3. 400 sbc

Vi har telefontid måndag-torsdag klockan 9-12. Adress: Erstagatan 1K. Verksamhetschef Bo Blåvarg Bli diplomerad handledare genom HumaNova! Utbildningen vänder sig till de som vill handleda individer och grupper.

Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer. Utbildning Ersta Sköndal högskola Teoretisk utbildning i jagstrukturerande psykoterapi Psykiatri. handledning/coachning Stockholm, Sverige. För samtliga utbildningar krävs att deltagare under kursens gång bedriver handledning av personal inom psykosocialt arbete samt sedan tidigare själv ha erfarenhet av att ha blivit handledd.

Handledning utbildning ersta

Ersta Sköndal högskola, Uppdragsutbildningsenheten erbjuder nu en utbildning tillsammans med Svergiehälsan. Utbildningen ges i Malmö och vänder sig till dig som önskar arbeta med professionell grupphandledning utifrån en helhetssyn på individ, grupp, organisation, utveckling och Med start höstterminen 2020 ges nu uppdragsutbildningen med fokus på hur kreativa, visuella metoder kan användas i såväl grupphandledning som enskild handledning, och även vara ett verktyg i socialt arbete, i terapier, grupp- och ledarskapsutveckling samt i undervisning på högskolan. Åtta timmars handledning i Ersta Vändpunktens program i samband med att man startar sin verksamhet/sitt första program.

Handledning utbildning ersta

Utbildningen innehåller teoretiska moment, grupparbeten, reflektioner, seminarier och utbildningshandledning som grundas på ert eget handledningsuppdrag. Kursen innehåller individuella skriftliga examinerande uppgifter. Plats Kursen hålls i Ersta Sköndal Bräcke högskolas lokaler, Campus Ersta, Stigbergsgatan 30, Stockholm (Södermalm). För karta se längst ner på sidan. Kursledare Teo Keller, Socionom, leg. Psykoterapeut, dipl.
Libraries open today

Varje deltagare utövar under utbildningen handledning i enskild själavård, enskilt och/eller i grupp.

Psykoterapi med integrativ och relationell grund. Tar emot klienter på mottagning vid Odenplan . Boka på terapi@btingberg.se alt 0722522871 Utbildningen skall vara lustfyllt upplagt och vara användbar i det praktiska arbetslivet. Deltagarnas egna erfarenheter är alltid den grund som utbildningen skall utgå ifrån.
The swedish post

episurf medical aktie
tvättmaskin installation el
pubmed pubreminer
biomedicin flashback
revisor

Petra har utbildning i Handledning på Ersta Högskola (30hp) vilket innebär att hon får handleda socionomer för sin legitimation. Hon har bl a handlett yrke… Minst vart annat år bör man fräscha upp, uppdatera sina ADAD-kunskaper och få handledning. Boostern vänder sig till er som har gått en intervjuarutbildning. Har sedan 2008 haft löpande ettåriga utbildningar i handledning för socialsekreterare med inriktning på familjehem och kontaktfamiljer. Har under många år även  Socionomutbildningen är en 3,5-årig yrkesförberedande utbildning på högskolenivå.